Còn nợ em muôn ngàn lời hứa, nợ em cả áo hoa thiệp hồng lyric update

Còn nợ em muôn ngàn lời hứa, nợ em cả áo hoa thiệp hồng lyric update

  Còn nợ em muôn ngàn lời hứa, nợ em cả áo hoa thiệp hồng lyric update
  Còn nợ em muôn ngàn lời hứa

  Nợ em cả áo hoa thiệp hồng

  Nợ 1 đời chăm sóc em , nợ ngày vui 2 chữ vu quy

  Giờ chỉ có 2 dòng nước mắt

  Giờ chỉ thấy áo tang xe rồng

  Bỏ lại nàng nơi thế gian

  Anh nợ em ngàn vạn yêu thương

  Súng aka nổ vang trời , là kết thua duyên ta từ đây

  E đừng nhìn… Ngậm nguồi , nước mắt rơi cho người em yêu

  Nhớ khi xưa đã ước thề , là sẻ sống bên nhau dài lâu

  Nay hết gòy… Tình mình kết thúc trước bản án tử hình

  Contents

   Recent Post